duurzaambeltrum_partners

ALGEMENE GEGEVENS

BEDRIJFSINFORMATIE

  • KvK nummer:     68815999
  • Rechtsvorm:      Stichting

FINANCIEEL

  • RSIN nummer:   857604387
  • BTW-nummer:  NL857604387B01

BESTUURSSAMENSTELING

  • Patrick Ballast (bestuurslid)
  • Sjaak Klein Gunnewiek (bestuurslid)
  • Ronny te Plate (bestuurslid)
  • Stan Kok (bestuurslid)
  • Arjen Heutinck (bestuurslid)

STATUTAIRE DOELSTELLING

Doelstelling (zoals ook opgenomen in de statuten) van de stichting is het aanwakkeren van initiatieven van inwoners en ondernemers om Beltrum duurzaam en energieneutraal te maken en de bewustwording van deze initiatieven te bevorderen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.


FINANCIËN

De diensten bestaan voornamelijk uit het initiëren en stimuleren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Er zijn al initiatieven uitgevoerd voor de Energiecoöperatie waarvoor de maatschappelijke bijdrage van de AGEM door de Energiecoöperatie aan de Stichting zal worden gedoneerd. Dit is een bedrag van circa €9.000,-. Hiermee kunnen toekomstige activiteiten gestimuleerd worden.

Voor projecten waarbij derden worden ingeschakeld zullen in de toekomst kosten worden gemaakt. Die kosten worden zoveel mogelijk gedekt door eenmalige donaties van de betrokken partijen die daar baat bij hebben. Er wordt gestreefd naar een kostendekkend model waarbij de opbrengsten vanuit de energietransitie de kosten voor de stichting dekt.


BEHEER EN BESTDING VAN HET VERMOGEN

De stichting houdt reserves aan om onkostenvergoedingen te kunnen betalen wanneer daar een beroep op wordt gedaan en om eventuele tekorten bij bepaalde projecten te kunnen aanvullen.


HET WERVEN VAN GELDEN

Per project wordt gekeken hoeveel geld er nodig is en hoe dat bij elkaar wordt gehaald. Zo wordt er bij adviezen op maat van particulieren een eenmalige bijdrage gevraagd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er subsidie aangevraagd. De inkomsten bestaan dus voornamelijk uit donaties van derden en van bestuursleden en binnen het energieproject uit commissies ontvangen van derden die projecten hebben gerealiseerd of services hebben geleverd.


BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.